Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Ann-Charlotte Wallenhammar

Research leader/ PhD in Plant Pathology

Address
HS Konsult AB (Rural Economy and Agricultural Societies)
PO Box 271
SE-701 45 Örebro
Phone
+46(0)196032718
Email
ac.wallenhammar@hush.se
Link
www.hush.se/hskonsult/lantbruk/forskning och utveckling
Research interest
One of my main areas of research is organic ley seed production. I have worked with different research projects where we have developed methods for establishment, harvest and weed regulation in timothy, meadow fescue, red clover and white clover. We now have focus on the importance of pollinating insects on seed production, and I am very interested in factors affecting pollination of flowering crops in methods for the farmer to improve ecosystem services.

Ekologisk vallfröproduktion är ett av mina viktigaste forskningsområden. De senaste sex åren har jag arbetat med olika forskningsprojekt där vi utvecklat metoder för etablering, skörd och ogräsreglering i timotej, ängssvingel, rödklöver och vitklöver. Vi har fått fokus på pollinerande inekters betydelse för fröproduktionen, och jag är mycket intresserad av faktorer som påverkar pollinering av blommande grödor och av metoder för lantbrukaren som ökar ekosystemtjänsterna.