Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Lars Andersson

Associated professor/Docent i Växtodlingslära
Address
Department of Crop Production Ecology, SLU
PO Box 7043
SE-750 07 Uppsala, Sweden
Phone
+46 (0)18 67 33 66
Email
lars.andersson@vpe.slu.se
Link
http://www.vpe.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=8291
Research interest
My main area of research is reproduction biology of weeds, with emphasis on processes regulating time of germination and emergence of annual and perennial weeds. This includes studies on seed dormancy and germination, and dormancy in underground vegetative buds. The response of mainly temperature and light determines the time of germination and as a consequence the ability of a species to survive as agricultural weed.

Mitt huvudsakliga forskararbete bedriver jag inom området ogräsens reproduktionsbiologi, främst de mekanismer som styr groning och uppkomst hos annuella och perenna ogräs. Det inkluderar studier av groningsvila och groningskrav hos ogräsens frön samt hos vegetativa underjordiska knoppar. Responsen på framförallt temperatur och ljus avgör vid vilken tidpunkt groningen sker, och därmed växtens förmåga att anpassa sig till odlingsåtgärderna och överleva som ogräs.