Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Länkar / links

SLU, Dep of ecology
– Ekologiska institutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet. Härifrån leds projektet.

EKOFORSK

– Försök och forskning inom ekologisk produktion. Finansierar projektet

FORMAS
– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Finansierar projektet.

Ekovallfrö
– Jordbruksverkets kampanjsida för odling av ekologiskt vallfrö

SJV Pollinering
– Jordbruksverkets sidor om bi- och humlepollinering av lantbruksgrödor.

Vallfrö till 10000
– Branschens projekt för en ökad vallfröproduktion