Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Publications


Reports

Bommarco R., Honungsbinas betydelse för den biologiska mångfalden. I Thorsten Rahbek Pedersen (Red.). Massdöd av bin -- samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Sveriges Jordbruksverk. Rapport 2009:24. (Report in Swedish on impact of biodiversity from honey bee declines) [pdf]

Lundin, O. (2008) Seed eating weevils and their natural enemies in Swedish red clover seed production – effects of landscape type and insecticide use on biological control. Examensarbete i miljövetenskap, Lunds universitet.

Lundin, O. (2008) Klöverspetsvivlar och deras naturliga fiender. Presentation vid vallfrökonferens i Örebro 2008. [pdf]

Lundin, O. (2009) Klöverspetsvivlar i rödklöverfröodling - naturliga fiender hjälper till. Svensk Frötidning 3, 16-17. [pdf]

Rundlöf, M. (2008) Pollinering och bekämpning av skadegörare i rödklöver. Presentation vid vallfrökonferens i Örebro 2008. [pdf]

Rundlöf, M. och Bommarco, R. (2008) Ny forskning på pollinering i raps och rödklöver. Svensk Frötidning 7, 8-9. [pdf]

Ökad biologisk mångfald ger förbättrad pollinering i ekologisk produktion av vitklöverfrö och rödklöverfrö. Rapport till EkoForsk 2008. [pdf]