Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Maj Rundlöf

Post doc/PhD in Ecology
Address
Department of Ecology, Lund University
Ecology building
SE-223 62 Lund, Sweden
Phone
+46 (0)46 222 37 07
Email
maj.rundlof@zooekol.lu.se
Link
http://www.biol.lu.se/zooekologi/becon-gr/maj.htm
Research interest
My research focus is biodiversity and ecosystem services in agricultural landscapes, and I have mainly worked with pollinating insects and their diversity. I am interested landscape ecology and conservation biology, and are currently studying how farming practice and landscape heterogeneity influence the pollination of flowering crops and the biological control of crop pests.

Mitt forskningsfokus är biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet, och jag har huvudsakligen arbetat med pollinerande insekter och deras diversitet. Jag är intresserad av landskapsekologi och bevarandebiologi, och studerar för närvarande hur odlingsmetoden och landskapets heterogenitet påverkar pollinering av blommande grödor och biologisk kontroll av skadegörare.