Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Ola Lundin

PhD student / doktorand i ekologi
Address
Department of Ecology, SLU
PO Box 7044
SE-750 07 Uppsala, Sweden
Phone
+46 (0)18 67 25 26
Email
ola.lundin@slu.se
Link
Homepage
Research interest
In my PhD project I will study the ecology and management of multiple ecosystem services using clover seed production as a model system. The services studied will include (I) biological control of seed predators by insect parasitoids, (II) insect pollination and (III) plant growth stimulating factors provided by mycorrhiza. I will study the individual and combined contributions to the seed yield of the different services delivered. This I will combine with studies of how these ecosystem services are affected by the farming practice and the structure of the agricultural landscape surrounding the clover seed field.

I mitt doktorandprojekt kommer jag studera multipla ekosystemtjänsters ekologi och förvaltning med klöverfröodling som ett modellsystem. De tjänster som kommer studeras är (I) biologisk kontroll utförd av fröpredatorernas parasitoider, (II) pollinerande insekter och (III) tillväxtstimulerande faktorer tillhandahållna av mykorrhiza. Jag kommer studera de olika tjänsternas enskilda och gemensamma bidrag till fröskörden. Detta kombineras med studier av hur ekosystemtjänsterna påverkas av odlingstekniken och av landskapets utformning runtomkring klöverfröfältet.