Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Hushållningssällskapet
- Hem / Home
- Skadegörare
- Riccardo Bommarco
- Lars Andersson
- Henrik Smith
- Maj Rundlöf
- Ann-Charlotte Wallenhammar
- Ola Lundin
- Länkar
- Forsknings-artiklar
- Rapporter

Riccardo Bommarco

Associated professor/Docent i Ekologi
Address
Department of Ecology, SLU
PO Box 7044
SE-750 07 Uppsala, Sweden
Phone
+46 (0)18 67 24 23
Email
riccardo.bommarco@slu.se
Link
Homepage
Research interest
My main research interest lies in exploring the landscape ecology of ecosystem services (pollination and biological control) provided by insects. I work with population dynamics and conservation of herbivores, predators and pollinators in the agricultural landscape. I am interested in how agricultural crop management and structure of the agricultural landscape surrounding the arable field affect the insect population dynamics, the biological control of crop pests, and pollination of flowering crops.

Jag studerar främst landskapsekologin hos ekosystemtjänster som insekter bidrar med (pollinering och biologisk kontroll). Jag arbetar med populationsdynamik och bevarandebiologi hos växtätare, deras naturliga fiender och pollinatörer i det brukade landskapet. Jag är intresserad av hur odlingsteknik samt utformningen av landskapet som omger jordbruksfältet, påverkar pollinering av blommande grödor och biologiska kontroll av skadegörare.