Aktuellt

:: 2014-07-03

Plantans dagar 26-27 november i Gysinge

Med bl a syntes av forskningen inom Snytbaggeprogrammet
Läs mer>>>

:: 2014-06-18

Årets test av plantskydd utlagt i Asa

Se vilka skydd som testas>>>

:: 2014-05-15

Ökande skador av svarta bastborrar

Inte längre bara ett problem i granplanteringar i norra Sverige
Läs Skogseko maj 2014, sid 40-41>>>

:: 2014-05-15

Skogsstyrelsen rapporterar skogsskador i Region Syd 2013

Snytbaggeskador redovisas på sidan 3 i rapporten
Läs rapporten>>>

:: 2014-04-01

Snytbaggens förehavanden under dygnet kartlagda

De rör sig mest under tidiga delen av natten och de äter under 6 % av tiden under dygnet visar SLU-forskare i en ny studie
Läs mer>>>

:: 2014-03-24

Ny vaxmaskin

Svenskt företag har startat anläggning i Tyskland för behandling av barrotsplantor med vax mot snytbagge
Läs mer>>>

:: 2014-02-18

Södra ökar produktionen av beläggningsskyddet Cambiguard

Läs mer>>>

:: 2014-02-04

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2012 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2013
Läs mer>>>

:: 2014-01-27

Förlängt godkännande för Merit Forest WG t o m 2014-07-30

Läs mer>>>

:: 2013-12-30

Kemikalieinspektionen oroad: effekter på hjärnan av imidakloprid och acetamiprid, som båda finns i preparat mot snytbagge

Läs mer>>>
EFSA-rapport>>>
Originalrapport>>>

:: 2013-12-30

Nya EU-krav för växtskyddsmedel

Förebyggande åtgärder ska användas i första hand
Läs mer>>>

:: 2013-12-17

Skogforsk satsar på forskning om inversmarkberedning och maskinell skogsplantering

Läs mer>>>
Läs om invers (s 6-9)>>>

:: 2013-12-11

Metyljasmonat triggar plantors försvar mot snytbaggar

En ny metod för plantskydd studerad av SLU-forskare i samarbete med spansk forskargrupp.
Läs mer>>>

:: 2013-11-22

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från 2010 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 3 år, hösten 2012
Läs mer>>>

:: 2013-11-19

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2013 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2013
Läs mer>>>

:: 2013-09-25

Conniflex till Värmland

Bergvik Skog investerar i en Conniflex-anläggning i plantskolan i Sjögränd, Uddeholm
Se pressmeddelande>>>

:: 2013-08-05

Kemikalieinspektionen godkänner ny insekticid mot snytbagge

Läs mer>>>

:: 2013-08-05

Seminarium 2013-06-01 om insekticidfri återbeskogning med FSC-certifierade skogsföretag

Se dokumentationen>>>

:: 2013-07-02

UV-B-exponering av unga granplantor - en ny väg mot förbättrat snytbaggeskydd?

Läs mer>>>

:: 2013-06-20

Många nya plantskydd med i årets test i Asa

Se vilka skydd som testas>>>

:: 2013-06-14

Resistens mot snytbaggegnag undersöks

SLU-forskare har just planterat 10 000 granplantor för att studera genetisk variation i resistens mot snytbagge Läs mer>>>

:: 2013-05-13

Doktorsavhandling från KTH om mikroorganismer hos snytbaggen.

Läs mer>>>

:: 2013-04-23

Lena Sammeli-Johansson fick Guldkvisten för att ha satt Conniflex på marknaden

Läs mer>>>

:: 2013-04-18

Skum – ett nytt plantskydd

Ett nytt koncept för skydd av plantor mot snytbagge presenteras av forskare i Snytbaggeprogrammet
Läs mer>>>

:: 2013-04-18

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2011 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2012
Läs mer>>>

:: 2013-03-25

Ny studie om återhämtningsförmågan hos tallplantor vid snytbaggegnag och torka

Läs mer>>>

:: 2013-03-21

Nytt projekt om skydd av plantor med metyljasmonat

Läs mer>>>

:: 2013-02-28

Nya videoklipp med snytbaggar finns nu på Youtube

Titta på Fraukes videoklipp>>>

:: 2013-01-30

Nytt EU-projekt om vaxskydd mot snytbagge

SLU en av många deltagare i flera länder
Läs tidningsartikel>>>
Projektbeskrivning>>>


ÄLDRE NYHETER

Snytbaggen (Hylobius abietis)

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera 100 miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Skadorna är svårast de tre första säsongerna efter avverkning. Enligt nya EU-krav ska icke-kemiska metoder användas i första hand för att minska skadorna och på sikt kan kemiska metoder komma att bli förbjudna i Sverige. För de FSC-certifierade skogsägarna krävs särskild dispens ett år i taget för att få använda kemiskt behandlade plantor. Behovet av andra metoder för att på olika sätt minska skadorna är därför akut.


Denna hemsida presenterar aktuell svensk forskning som syftar till att finna metoder att klara av snytbaggeproblemet. Arbetet gäller bland annat mekaniska skydd och gnaghindrande ämnen på plantorna men också reducering av skadorna genom hyggesvila, markberedning, skärmställning och andra skogsskötselmetoder.

Näringsgnagande snytbagge (Hylobius abietis)
Foto: Claes Hellqvist, SLU

Sidorna är producerade av forskare vid institutionen för ekologi, SLU. Om Du har synpunkter på sidorna, frågor eller idéer kan Du kontakta Niklas Björklund, Claes Hellqvist (webbansvarig), eller Göran Nordlander (huvudansvarig).


Om du vill att vi skickar ett epost-meddelande när en nyhet lagts ut på Snytbaggehemsidan så registrera här


DELA DENNA SIDA

Facebook Twitter Digg StumbleUpon Google
bookmarks