Aktuellt

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

:: 2016-01-29

Plantering på färska hyggen under sensommar/tidig höst kan minska risken för snytbaggeangrepp

Ny studie publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research
Läs sammanfattande resultat >>>

:: 2016-01-22

Snytbaggar lämnar plantor vid angrepp av myror

Ny beteendestudie av SLU-forskare publicerad i Journal of Zoology
Läs mer >>>

:: 2016-01-20

Förlängt godkännande för tre insekticider mot snytbagge – totalt är fyra preparat godkända av Kemikalieinspektionen

Läs mer >>>

:: 2015-12-11

Henrik Nordenhem får KSLA-belöning för sina insatser i forskningen om skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2015-11-26

Ny studie där granfrö behandlas med nikotinamid, nikotinsyra eller jasmonsyra för att stärka plantans försvar

Läs mer >>>

:: 2015-11-18

Insekticiderna fasas ut i svenskt skogsbruk

Historik och avgörande faktorer presenterade vid växtskyddskonferens
Läs sammanfattning >>>
Se presentationen >>>

:: 2015-10-26

Första resultaten från årets test av plantskydd i Asa

Läs mer >>>

:: 2015-10-13

Ny bok om insekter och klimatförändring

Med kapitel av SLU-forskare om effekter av klimat och skogsbruksmetoder på bl a snytbagge
Läs mer >>>

ÄLDRE NYHETER

Snytbaggen (Hylobius abietis)

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera 100 miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Skadorna är svårast de tre första säsongerna efter avverkning. Enligt nya EU-krav ska icke-kemiska metoder användas i första hand för att minska skadorna och på sikt kan kemiska metoder komma att bli förbjudna i Sverige. För de FSC-certifierade skogsägarna krävs särskild dispens ett år i taget för att få använda kemiskt behandlade plantor. Behovet av andra metoder för att på olika sätt minska skadorna är därför akut.


Denna hemsida presenterar aktuell svensk forskning som syftar till att finna metoder att klara av snytbaggeproblemet. Arbetet gäller bland annat mekaniska skydd och gnaghindrande ämnen på plantorna men också reducering av skadorna genom hyggesvila, markberedning, skärmställning och andra skogsskötselmetoder.

Näringsgnagande snytbagge (Hylobius abietis)
Foto: Claes Hellqvist, SLU

Sidorna är producerade av forskare vid institutionen för ekologi, SLU. Om Du har synpunkter på sidorna, frågor eller idéer kan Du kontakta Niklas Björklund, Claes Hellqvist (webbansvarig), eller Göran Nordlander (huvudansvarig).


DELA DENNA SIDA

Facebook Twitter Digg StumbleUpon Google
bookmarks