Aktuellt

:: 2015-11-18

Insekticiderna fasas ut i svenskt skogsbruk

Historik och avgörande faktorer presenterade vid växtskyddskonferens
Läs sammanfattning >>>
Se presentationen >>>

:: 2015-10-26

Första resultaten från årets test av plantskydd i Asa

Läs mer >>>

:: 2015-10-13

Ny bok om insekter och klimatförändring

Med kapitel av SLU-forskare om effekter av klimat och skogsbruksmetoder på bl a snytbagge
Läs mer >>>

:: 2015-10-02

Nationell växtskyddskonferens 10-11 november, Ultuna, Uppsala

Med föredrag om bl a snytbagge och granbarkborre
Program och anmälan >>>

:: 2015-08-11

SLU-studie visar att granplantors försvarsförmåga kan ökas så att snytbaggens gnag minskar

Läs mer >>>

:: 2015-08-11

Södra investerar i ny anläggning för plantbehandling med Cambiguard

Läs mer >>>

:: 2015-07-09

Lena Sammeli Johansson ny ordförande för europeiska skogsplantproducenter

Vill driva frågor om växtskyddskontroll och restriktivare kemikalieanvändning
Läs mer >>>

:: 2015-06-29

Satsning på forskning om att stärka plantors försvar mot insektsgnag. Anslag till SLU-forskare från forskningsrådet Formas

Det nya projektet >>>
Mer om forskningen >>>

:: 2015-06-16

Årets test av plantskydd utlagt i Asa 20-25 maj

Se vad som testas >>>

:: 2015-06-10

Nu kan du även få snytbaggenyheter via Twitter!

Till tweeten @wwwsnytbaggese >>>

:: 2015-06-10

Maskin för vaxbehandling av plantor utvecklad inom EU-projektet WeevilSTOP

Mer om vaxmaskinen >>>
Om EU-projektet >>>

:: 2015-05-26

Snytbaggens avföring innehåller mängder av svampar som producerar kemiska ämnen

Ny studie från KTH och SLU i Fungal Biology
Läs mer >>>

:: 2015-04-28

Plantskydden klarar inte bastborrarna

Läs mer>>>

:: 2015-04-23

Nytt beläggningsskydd lanseras

Kan appliceras i fält
Läs mer>>>

:: 2015-04-15

Neonikotinoiders skadliga effekter på nyttoinsekter kartlagda i rapport till EU-kommissionen

Läs mer>>>

:: 2015-04-09

Kemikalieinspektionen har förlängt godkännandet av Merit Forest WG t o m 2016-10-30.

Läs mer>>>

:: 2015-04-02

Fortsatt många besökare på Snytbaggehemsidan.

Bara under jul och nyår är det riktigt lugnt
Se besöksstatistik>>>

:: 2015-03-27

Ny teknik för inversmarkberedning färdig för tillverkare att ta över

Läs mer och se film>>>

:: 2015-03-04

Imidakloprid och acetamiprid nu på FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsmedel

Dispens krävs därför från Internationella FSC för användning av Merit Forest WG och Imprid Skog Läs mer>>>

:: 2015-01-27

Snytbaggeprogrammet fortsätter i begränsad omfattning 2015-2016

Läs mer>>>

:: 2015-01-27

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2013 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 2 år, hösten 2014
Läs mer>>>

:: 2014-12-11

Ny doktorsavhandling från SLU om snytbaggens ätvanor

Läs mer>>> Se avhandlingen>>>

:: 2014-12-10

Myror motar snytbaggar vid plantan

Ny doktorsavhandling från SLU
Läs mer>>>

:: 2014-11-28

Nya handledningar om skaderisker och åtgärder mot snytbaggeskador

Hela Sverige>>> Norrland>>>

:: 2014-10-23

Snytbaggen gillar de flesta barrträd!

Ny studie om skador på introducerade trädslag
Läs mer>>>

:: 2014-10-23

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2011 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Slutrapport efter tre år
Läs mer>>>

:: 2014-10-21

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Resultat från 2014 års fältförsök med mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador vid Asa försökspark. Resultat efter 1 år, hösten 2014
Läs mer>>>

:: 2014-10-20

Förhastad slutsats om snytbaggen som sjukdomsspridare till människa

Läs om debatten>>>

:: 2014-10-08

Ny studie från KTH och SLU

Jästsvamp i snytbaggens avföring tillverkar metylsalicylat, som är avskräckande för snytbaggen
Läs mer>>>

:: 2014-10-06

Skogseko uppmärksammar Snytbaggeprogrammet och förmedlar råd om åtgärder mot skador

Läs artikeln sid 38-40>>>

:: 2014-09-26

Nu kan du anmäla dig till Plantans dagar i Gysinge 26-27 november

Anmälan>>>

:: 2014-09-04

Kemikalieanvändningen halverad på 4 år i FSC-certifierade skogsbruket

Läs mer>>>

:: 2014-08-20

Ökad risk för snytbaggeskador efter skogsbrand

Skogsbranden i Västmanland aktualiserar faran för omfattande skador av snytbagge i skogs-planteringar efter brand.
Läs mer>>>

:: 2014-08-18

Ny utvärdering av mekaniska skydd och insekticider

Slutrapport från storskaligt försök med mekaniska plantskydd mot snytbagge
Läs mer>>>

:: 2014-08-04

Merit Forest WG godkänt till 2015-03-31

Kemikalieinspektionen har förlängt giltighetstiden för gällande produktgodkännande i avvaktan på nytt beslut.
Läs mer>>>

:: 2014-07-03

Plantans dagar 26-27 november i Gysinge

Med bl a syntes av forskningen inom Snytbaggeprogrammet
Läs mer>>>

:: 2014-06-18

Årets test av plantskydd utlagt i Asa

Se vilka skydd som testas>>>

:: 2014-05-15

Ökande skador av svarta bastborrar

Inte längre bara ett problem i granplanteringar i norra Sverige
Läs Skogseko maj 2014, sid 40-41>>>

:: 2014-05-15

Skogsstyrelsen rapporterar skogsskador i Region Syd 2013

Snytbaggeskador redovisas på sidan 3 i rapporten
Läs rapporten>>>

:: 2014-04-01

Snytbaggens förehavanden under dygnet kartlagda

De rör sig mest under tidiga delen av natten och de äter under 6 % av tiden under dygnet visar SLU-forskare i en ny studie
Läs mer>>>

:: 2014-03-24

Ny vaxmaskin

Svenskt företag har startat anläggning i Tyskland för behandling av barrotsplantor med vax mot snytbagge
Läs mer>>>

ÄLDRE NYHETER

Snytbaggen (Hylobius abietis)

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera 100 miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Skadorna är svårast de tre första säsongerna efter avverkning. Enligt nya EU-krav ska icke-kemiska metoder användas i första hand för att minska skadorna och på sikt kan kemiska metoder komma att bli förbjudna i Sverige. För de FSC-certifierade skogsägarna krävs särskild dispens ett år i taget för att få använda kemiskt behandlade plantor. Behovet av andra metoder för att på olika sätt minska skadorna är därför akut.


Denna hemsida presenterar aktuell svensk forskning som syftar till att finna metoder att klara av snytbaggeproblemet. Arbetet gäller bland annat mekaniska skydd och gnaghindrande ämnen på plantorna men också reducering av skadorna genom hyggesvila, markberedning, skärmställning och andra skogsskötselmetoder.

Näringsgnagande snytbagge (Hylobius abietis)
Foto: Claes Hellqvist, SLU

Sidorna är producerade av forskare vid institutionen för ekologi, SLU. Om Du har synpunkter på sidorna, frågor eller idéer kan Du kontakta Niklas Björklund, Claes Hellqvist (webbansvarig), eller Göran Nordlander (huvudansvarig).


Om du vill att vi skickar ett epost-meddelande när en nyhet lagts ut på Snytbaggehemsidan så registrera här


DELA DENNA SIDA

Facebook Twitter Digg StumbleUpon Google
bookmarks