Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Återhämtningsförmågan hos tallplantor vid simulerat snytbaggegnag och multipel miljöstress

Två vanliga begränsande faktorer för nyplanterade tallars etablering är torka och angrepp av snytbagge. De uppträder ofta samtidigt men lite är känt om deras kombinerade effekt på plantans livsfunktioner och tillväxt. Mot bakgrund av klimatförändringar som kan väntas öka frekvens och intensitet hos dessa stressfaktorer är det angeläget att studera hur såväl stressnivån i sig som kombinationen av olika stressnivåer påverkar skogsträd. I ett tvåårigt experiment där alla kombinationer av tre nivåer torkstress och tre nivåer snytbaggegnag testades fann vi additiva effekter ("1+1=2") på plantegenskaper som höjd och rot/skott-kvot och synergieffekter ("1+1=3") på plantegenskaper som specifik bladyta och vattenhushållning. För rotvikt, skottvikt, total biomassa, fotosyntes och konduktans blev däremot den kombinerade effekten av torka och snytbaggegnag mindre negativ än summan av de enskilda faktorernas inverkan. Effekten av den ena faktorn överskuggades alltså av den andra faktorns inverkan. Vi fann också att tidigare snytbaggegnagda plantor hade svårare att återhämta sig om vattenbegränsningen fortsatte under andra vegetationsperioden. För plantor som fick torkstressen avbruten konstaterades, något överraskande, större återhämtning om de tidigare utsatts för högsta nivån av torkstress. Resultaten av detta experiment antyder att vid en viss stressnivå kan plantor utveckla beredskap att under följande växtsäsonger ta igen tillväxt som uteblivit på grund av tidigare stress.

Läs mer:

Bansal, S, Hallsby, G, Löfvenius, M O & Nilsson, M-C. 2013. Synergistic, additive and antagonistic impacts of drought and herbivory on Pinus sylvestris: leaf, tissue and whole-plant responses and recovery. Tree Physiology 00, 1–13 http://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpt019