Aktuellt

:: 2016-11-29

Metyljasmonat-inducerat försvar studerat hos gran- och tallplantor

Läs mer >>>

:: 2016-11-07

Plantskyddskommittén upphör men ny grupp för samverkan startar

Läs mer >>>

:: 2016-10—27

Merit Forest WG har fått förlängt produkt- godkännande t o m 2017-09-30

Se Kemikalieinspektionens beslut >>>

:: 2016-10-20

Presentationerna från Plantans dagar 2016 finns nu att läsa

Bl a om snytbagge under rubriken ”Skador i fält och i plantskolan”
Se presentationerna >>>

:: 2016-10-20

Conniflex etableras i utlandet

BCC levererar behandlingslinje till skogsplantskola i Lettland
Läs mer >>>

:: 2016-08-29

Dokumentation av föryngring efter skogsbranden i Västmanland 2014

Läs rapporten >>>

:: 2016-08-10

Snytbaggens tarmflora kartlagd i Europa

Tysk-svenskt samarbetsprojekt publicerat i Molecular Ecology
Läs mer >>>

:: 2016-07-12

Ny studie av plantbehandling med metyljasmonat (MeJA)

Läs mer >>>

:: 2016-07-01

Projekt om resistens mot snytbagge och bastborrar får finansiering från Formas

Läs mer >>>

:: 2016-06-28

Nya rön om myror och snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2016-06-07

Bakterier i snytbaggens tarm studerade i doktorsavhandling från KTH

Läs mer >>>

:: 2016-05-26

Pilotstudie om skador av bastborre på granplantor i Småland

Se rapporten >>>

:: 2016-05-24

Ny studie av hur tidpunkten för plantering på våren påverkar skador av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2016-05-13

Examensarbete om utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp

Läs examensarbetet >>>

:: 2016-04-19

God plantöverlevnad med maskinell plantering hos Södra

Läs mer >>>

:: 2016-04-13

Nya testresultat från Asa

2014 års test av plantskydd efter 2 säsonger
Se rapporten (ny version) >>>

:: 2016-04-06

Ny statistik från Skogsstyrelsen över produktion av skogsplantor

Se rapport >>>
Läs mer >>>

:: 2016-04-05

Doktorsavhandling om plantors kemiska försvar mot snytbagge

Läs sammanfattning >>>

:: 2016-02-26

Test av plantskydd i Asa anlagt 2012 – slutrapport efter tre fältsäsonger

Ladda ner rapporten >>>

:: 2016-02-09

Kostnadseffektiva, skadefria föryngringar – sammanfattning från workshop

Läs mer >>>

:: 2016-02-04

Plantskydd med Conniflex – syntes av sju års uppföljningar av praktiska planteringar

Läs rapporten >>>

ARKIV MED ÄLDRE NYHETER

UV-B-exponering av unga granplantor - en ny väg mot förbättrat snytbagge-skydd?

I en nyligen publicerad artikel visar forskare vid KTH och Högskolan Dalarna att kortvarig UV-behandling av unga, inomhusodlade granplantor ökar deras avgivning av flyktiga terpener. En del av dessa substanser är kända för att kunna påverka snytbaggars beteende. Författarna föreslår att UV-B-behandling kan vara ett sätt att öka plantskoleodlade granars försvar mot stress, såväl mot angripare som mot abiotisk stress i växthus och under första tiden utomhus.

Effekten av UV-B på gran påminner om barrträds svar på behandling med vissa stressinducerade signalsubstanser (t. ex. jasmonater). Författarna föreslår att växter har anpassat sig till och utnyttjar UV-B som en grundgenerator av stressignalering. Detta kanske ger en s.k. priming-effekt för stressignaler och på så vis kan en förhöjd försvarspotential upprätthållas. Resultaten tyder också på att UV-B-behandling av gran ger en generell epigenetisk effekt, vilket kan vara en del i en förberedelse för snabb aktivering av genetiska försvarsprogram på transkriptionsnivå.

Nästa steg är att studera hur UV-B-exponerade granar reagerar på snytbaggeangrepp. UV-B-exponering är en miljömässigt sund och enkel behandlingsmetod.

Referens
Ohlsson A.B., Segerfeldt P., Lindström A., Borg-Karlson A.-K. and Berglund T. 2013. UV-B Exposure of indoor-grown Picea abies seedlings causes an epigenetic effect and selective emission of terpenes. Z. Naturforsch. 68 c: 139-147. [ABSTRACT]

Kontakt: Anna Ohlsson och Torkel Berglund, Avdelningen för Industriell Bioteknologi, KTH, annao@biotech.kth.se